• banner
  • banner
  • banner
  • banner
  • banner

Dotacje UE – Nowy Produkt

Miło nam poinformować Państwa że w dniu 30.06.2018 został zakończony okres realizacji projektu RPSW.02.05.00-26-0397/16 pn. „Rozwój przedsiębiorstwa TAKS-STAL poprzez wdrożenie do seryjnej produkcji innowacyjnego agregatu, wspierającego regenerację i odnowę użytków zielonych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.5 ” Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w latach 2014-2020.W ramach realizacji w/w projektu:

1.) zakupiono i zamontowano 2 suwnice natorowe jednodźwigarowe – o udźwigu 5t każda, pracujące w systemie tandem, w hali o długości l=48m.

2.) wybudowano budynek lakierni i śrutowni.

3.) zakupiono, zamontowano i dokonano rozruchu technologicznego kabiny lakierniczej i kabiny śrutowniczej. Od dnia 01.07.2018 rozpoczął się okres trwałości projektu.

 

Informujemy, że w miesiącu kwietniu 2019 r. zakończyliśmy prace wdrożeniowe nad nowym innowacyjnym produktem – agregatem wspierającym regenerację i odnowę użytków zielonych. Produkt  ten  powstał  we  współpracy  z Instytutem  Technologiczno-Przyrodniczym z  siedzibą  w  Falentach, Zakładem  Inżynierii  Produkcji  Roślinnej  w  Kłudzienku. Obecnie, po przeprowadzeniu serii badań funkcjonalnych i wytrzymałościowych w warunkach   polowych przez ITP oraz zrealizowaniu zaleceń zmian funkcjonalnych maszyny, jesteśmy gotowi  do rozpoczęcia wdrożenia produkcji seryjnej agregatu. Agregat służy do odnowy zniszczonych łąk i pastwisk, a także do wzbogacania runi o cenne, a krótkotrwałe gatunki roślin bez przerw w ich użytkowaniu. Działanie maszyny polega na frezowaniu szerokich (ok.10cm) pasów darni wykorzystując aktywne elementy robocze wyselekcjonowanej glebogryzarki pasowej kopiującej powierzchnię darni i podsiewanie nawozów mineralnych, nasion roślin motylkowych, traw i ziół. Glebogryzarka pasowa napędzana jest od WOM ciągnika.Podsiew za pomocą tego specjalistycznego i innowacyjnego agregatu należy do bardzo ekonomicznych i skutecznych metod renowacji runi użytków zielonych. Ta uproszczona metoda renowacji  trwale i skutecznie podnosi wartość pokarmową użytków zielonych, bez przerw w użytkowaniu. Podsiew łąk całkowicie eliminuje konieczność oprysków hamujących wzrost starej runi. Ponadto stymuluje wzrost siewek miejscowym nawożeniem. Dzięki temu tę metodę można stosować na ekologicznych użytkach zielonych. Agregat składa się z sekcyjnej glebogryzarki z kołami kopiującymi oraz kołami dociskowymi, zbiornika na materiał siewny z sekcjami dozującymi, zbiornika nawozowego z sekcjami dozującymi, ramy oraz kół podporowych.

Parametry techniczne maszyny:
Szerokość robocza – 3m
Ilość sekcji roboczych – 10,
Szerokość frezowania jednej sekcji – 12,5 cm,
Zakres wysiewu nawozu – od 50 d0 300 kg/ha,
Zakres wysiewu nasion – od 10 do 40 kg/ha,
System hydraulicznego docisku sekcji roboczych – wykonanie standardowe.

Wszystkich  zainteresowanych  zakupem  agregatu zapraszamy do kontaktu :
telefon:  41 346-50-15  lub   606241936; e-mail:  biuro@taksstal.pl​