• banner
  • banner
  • banner
  • banner
  • banner

Dotacje UE

Miło nam poinformować Państwa że w dniu 30.06.2018 został zakończony okres realizacji projektu RPSW.02.05.00-26-0397/16 pn. „Rozwój przedsiębiorstwa TAKS-STAL poprzez wdrożenie do seryjnej produkcji innowacyjnego agregatu, wspierającego regenerację i odnowę użytków zielonych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.5 ” Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w latach 2014-2020.

W ramach realizacji w/w projektu:
1.) zakupiono i zamontowano 2 suwnice natorowe jednodźwigarowe – o udźwigu 5t każda, pracujące w systemie tandem, w hali o długości l=48m.
2.) wybudowano budynek lakierni i śrutowni.
3.) zakupiono, zamontowano i dokonano rozruchu technologicznego kabiny lakierniczej i kabiny śrutowniczej.

Od dnia 01.07.2018 rozpoczął się okres trwałości projektu.
Obecnie trwają prace wdrożeniowe w celu uruchomienia seryjnej produkcji agregatu do podsiewu łąk.